Elecció Nova Junta – Comissions Col.laboració

16 Novembre  | Calonge

Elecció nova Junta.

El passat 16 de novembre es van celebrar les votacions per confirmar el canvi de junta de l´Associació.

Les integrants de la nova junta acceptàven la responsabilitat i el carrèc amb agraïment per la feina feta per les membres de la Junta anterior i amb il.lusió i energía per la nova etapa de l´associació.

La nova junta es composa de les segúents integrants:

  • Eulàlia PUIG – Presidenta Honorífica i fundadora
  • Xantal Noëlle – Presidenta
  • Alexandra Colls – Secretària
  • Mari Àngels Crespo – Tresorera

La nova estructra de l´associació es basa en una Junta curta d´integrants acompanyada per 6 comissions de col.laboració per repartir les tasques i  tirar endavant el projecte.

Les coses grans requereixen molta energia. En una Associació de dones l´energia segur que sobra si es reparteix bé!

Per aprofitar-la desde la Junta que mira de liderar i fer créixer el Projecte es demana  implicació i una  mica de l’ energia de totes…Per sumar la identitat i força de cada integrant a un Projecte que és per totes i de totes.

Us proposem 6 primeres COMISSIONS en les que podrieu participar en funcio dels vostres coneixements, aptituds i preferències. En podem afegir d´altres a mida que siguin necessaries.

Les comissions treballaran amb la Junta Directiva en la presa de decisions, en les directrius i la cultura de l’Associació i en la realització de projectes.

1. COMISSIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Se n’encarrega d’establir els mecanismes necessaris perquè l’Associació tingui relacions fructuoses amb les institucions i altres associacions. Crear vincles, donar visibilitat i transmetre missatge i filosofia.

Elaboració de propostes i projectes per presentar en diferents convocatòries que puguin sorgir.
També formarà part d’aquesta comissió tot el que faci referència a projectes col·laboratius

2. COMISSIÓ DE COMUNICACIÓ: INTERNA I EXTERNA 

Té les funcions d’informar a totes les sòcies dels diferents actes i esdeveniments, donar visibilitat a les sòcies, definir la imatge corporativa i la política que s’ha de seguir en matèria de comunicació.

3. COMISSIÓ DE CAPTACIÓ I ACOLLIDA DE NOVES SÒCIES

Té com a funció establir un mecanisme i protocol d’acollida de noves sòcies, així com de la captació de noves. A la vegada ha de fer seguiment del grau de satisfacció de les sòcies actuals.

4. COMISSIÓ DE FORMACIÓ, COMISSIÓ D’IGUALTAT I MENTORIA

Responsable de mantenir el compromís en la igualtat en el teixit empresarial. Fer propostes de formació a les sòcies, tant subvencionades com bonificades, d’aquells aspectes que puguin ser d’interès per les sòcies (a ser possible impartides per sòcies). Transmetre coneixement i experiència d’empresàries veteranes a noves empresària. Mentoria de projectes liderats per dones.

5. COMISSIÓ D’ACTIVITATS

Té la funció de  programar les activitats de l’Associació, tant de tipus feiner, de representació, lúdiques i d’interacció del col·lectiu

6. COMISSIÓ DE CAPTACIÓ DE FONS AMB PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Elaboració de pressupostos i projectes per presentar als diferents patrocinadors.

Si com a sócia vols formar part d´alguna d´’ elles contacta´ns al mail del peu de página

Més informació a: info@empresariesidirectives.es

Share This Post!

Entradas recientes

Comentarios recientes

    Recent Tweets

    Entradas recientes